Samostojne babice

Nina Radin

Špela Žabar

Jasna GumzeObjavljeni so kontakti samostojnih babic, ki imajo s strani Ministrstva za zdravje izdano dovoljenje za opravljanje zdravstvene dejavnosti na področju babiške nege v prostorih na domu pacienta ali odločbo o vpisu v register zasebnih zdravstvenih delavcev. Vir: Ministrstvo RS za zdravje (januar 2017).