PT screencap - Kelsey reflecting

Nasilje med vrstniki

 

Paper Tigers je dokumentarni film o šoli, ki je v svoj program vključila znanje o travmah in delovanju možganov.

Na lastnem primeru pokažejo, kako je to znanje povsem spremenilo vedenje najstnikov in dogajanje v šoli.

Seveda -> v pozitivno smer.