Susan Stiffelman

Tekom svoje poti kot starš, sem spoznala, da mi ni potrebno biti popolna. Sem pa se morala naučiti, kako prevzeti odgovornost za tiste trenutke, ko sem izgubila živce, ko sem rekla ali naredila kaj, kar mi je bilo pod častjo. Morala sem se naučiti, kako se opravičiti.Susan Stiffelman

Knjige


Parenting Without Power Struggles

Parenting without
Power Struggles


Raising Joyful, Resilient Kids While Staying Cool, Calm, and Connected


Parenting with Presence

Parenting with Presence


Practices for Raising Conscious, Confident, Caring Kids (An Eckhart Tolle Edition)