PT screencap - Kelsey reflecting

Nasilje med vrstniki

  Paper Tigers je dokumentarni film o šoli, ki je v svoj program vključila znanje o travmah in delovanju možganov. Na lastnem primeru pokažejo, kako je to znanje povsem spremenilo vedenje najstnikov in dogajanje v šoli. Seveda -> v pozitivno …